Υποστηρικτές

Ενωμένοι θα επιζήσουμε, χωρισμένοι θα χαθούμε.
Αίσωπος
 
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Άνδρου ως φορέας της κοινωνικής οικονομίας, είναι εξ ορισμού ανοικτή σε συνεργασίες με φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού και του τρίτου τομέα με τους οποίους μοιράζεται κοινές αξίες και στόχους.
Εξάλλου, σκοπός μας, σύμφωνα με το καταστατικό μας, είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και ειδικότερα η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.ά.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
 

Υποσχόμαστε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό προς αυτή την κατεύθυνση.