Αναβολή συναντήσεων λόγω καιρού

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών οι προγραμματισμένες συναντήσεις για το σεμινάριο

Φωτογραφίας και Συμβουλευτικής γονέων και για τα  κλασικά όργανα αναβάλλονται.